Hotline: 0915.014.000 - 0985.158.483
  • Giao hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ tư vấn, lắp đặt miễn phí tại nhà

Bình Phong

Bình Phong

 

        Thương hiệu BÌNH PHONG HOÀNG LONG đã có mặt tại TP. Hà Nội từ năm 2013, trải qua nhiều năm kinh doanh các mặt hàng bình phong từ bình dân đến cao cấp, với sự nỗ lực tự hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã của các sản phẩm, cũng như nâng cao về chất lượng dịch vụ phục vụ Khách hàng. BÌNH PHONG HOÀNG LONG đã đưa được hơn 3000 sản phẩm Bình Phong các loại tới tay người tiêu dùng trên cả nước, đặc biệt tại thị trường TP. Hà Nội.
       Cảm ơn quý Khách hàng đã luôn ưu ái, quan tâm và tin dùng các sản phẩm của chúng tôi trong 4 năm qua. Năm 2017, với lỗ lực cung cấp các sản phẩm Bình Phong chất lượng và giá cả cạnh tranh, chúng tôi hy vọng quý Khách hàng sẽ vẫn luôn tin dùng các sản phẩm truyền thống của công ty, cũng như hưởng ứng những mẫu Bình Phong mới sẽ cho ra mắt quý vị trong năm nay.

       

Bình Phong Y Tế (6)

Bình Phong 201

Bình Phong 201

Mã: HL 201

Giá: 1.750.000VNĐ

Bình Phong 202

Bình Phong 202

Mã: HL 202

Giá: 1.750.000VNĐ

Bình Phong 206

Bình Phong 206

Mã: HL 206

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong 208

Bình Phong 208

Mã: HL 208

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong 209

Bình Phong 209

Mã: HL 209

Giá: 2.650.000VNĐ

Bình Phong 212

Bình Phong 212

Mã: HL 212

Giá: 2.650.000VNĐ

Bình Phong Gỗ (24)

Bình Phong 318

Bình Phong 318

Mã: HL 318

Giá: 2.990.000VNĐ

Bình Phong 325

Bình Phong 325

Mã: HL 326

Giá: 2.990.000VNĐ

Bình Phong 621

Bình Phong 621

Mã: BP 621

Giá: 2.990.000VNĐ

Bình Phong 622

Bình Phong 622

Mã: BP 622

Giá: 2.990.000VNĐ

Bình Phong 623

Bình Phong 623

Mã: BP - 623

Giá: 2.990.000VNĐ

Bình Phong 625

Bình Phong 625

Mã: BP - 625

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 626

Bình Phong 626

Mã: BP - 626

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 627

Bình Phong 627

Mã: BP - 627

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 628

Bình Phong 628

Mã: BP - 628

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 629

Bình Phong 629

Mã: BP - 629

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 631

Bình Phong 631

Mã: BP - 631

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 632

Bình Phong 632

Mã: BP - 632

Giá: 3.190.000VNĐ

Bình Phong 633

Bình Phong 633

Mã: BP - 633

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong 634

Bình Phong 634

Mã: BP - 634

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong 636

Bình Phong 636

Mã: BP - 636

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong 637

Bình Phong 637

Mã: BP - 637

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong 638

Bình Phong 638

Mã: BP - 638

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong 639

Bình Phong 639

Mã: BP - 639

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong NT1

Bình Phong NT1

Mã: NT 01

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong NT2

Bình Phong NT2

Mã: NT 02

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong NT3

Bình Phong NT3

Mã: NT 03

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong NT4

Bình Phong NT4

Mã: NT 04

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong NT5

Bình Phong NT5

Mã: NT 05

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong NT6

Bình Phong NT6

Mã: NT 06

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong Cắt CNC Nghệ Thuật (12)

Bình Phong CNC

Bình Phong CNC

Mã: CNC 01

Giá: 2.200.000VNĐ

Bình Phong CNC 7

Bình Phong CNC 7

Mã: CNC 07

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong CNC10

Bình Phong CNC10

Mã: CNC 10

Giá: 2.150.000VNĐ

Bình Phong CNC12

Bình Phong CNC12

Mã: CNC 12

Giá: 2.250.000VNĐ

Bình Phong CNC16

Bình Phong CNC16

Mã: CNC 16

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong CNC2

Bình Phong CNC2

Mã: CNC 02

Giá: 2.200.000VNĐ

Bình Phong CNC3

Bình Phong CNC3

Mã: CNC 03

Giá: 2.200.000VNĐ

Bình Phong CNC4

Bình Phong CNC4

Mã: CNC 04

Giá: 2.200.000VNĐ

Bình Phong CNC5

Bình Phong CNC5

Mã: CNC 05

Giá: 2.250.000VNĐ

CNC CON CÔNG

CNC CON CÔNG

Mã: CNC 06

Giá: 2.250.000VNĐ

CNC HOA SEN

CNC HOA SEN

Mã: CNC 08

Giá: 2.250.000VNĐ

CNC SỌC NGANG

CNC SỌC NGANG

Mã: CNC 09

Giá: 2.200.000VNĐ

Bình Phong Tre (12)

Bình Phong 203

Bình Phong 203

Mã: HL 203

Giá: 2.150.000VNĐ

Bình Phong 204

Bình Phong 204

Mã: HL 204

Giá: 2.100.000VNĐ

Bình Phong 261

Bình Phong 261

Mã: HL 261

Giá: 1.950.000VNĐ

Bình Phong 262

Bình Phong 262

Mã: HL 262

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong 263

Bình Phong 263

Mã: HL 263

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong 264

Bình Phong 264

Mã: HL 264

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong 266

Bình Phong 266

Mã: HL 266

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong 268

Bình Phong 268

Mã: HL 268

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong 269

Bình Phong 269

Mã: HL 269

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong 281

Bình Phong 281

Mã: HL 281

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong 282

Bình Phong 282

Mã: HL 282

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong 286

Bình Phong 286

Mã: HL 286

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong Công Sở (12)

Bình Phong 301

Bình Phong 301

Mã: HL 301

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 361

Bình Phong 361

Mã: HL 361

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 362

Bình Phong 362

Mã: HL 362

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 365

Bình Phong 365

Mã: HL 365

Giá: 3.850.000VNĐ

Bình Phong 368

Bình Phong 368

Mã: HL 368

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 369

Bình Phong 369

Mã: HL 369

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 371

Bình Phong 371

Mã: HL 371

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 373

Bình Phong 373

Mã: HL 373

Giá: 0VNĐ

Bình Phong 374

Bình Phong 374

Mã: HL 374

Giá: 3.850.000VNĐ

Bình Phong 375

Bình Phong 375

Mã: HL 375

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 376

Bình Phong 376

Mã: HL 376

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong 379

Bình Phong 379

Mã: HL 379

Giá: 3.750.000VNĐ