Hotline: 0915.014.000 - 0985.158.483
  • Giao hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ tư vấn, lắp đặt miễn phí tại nhà

Giàn Phơi

Giàn Phơi

Giàn Phơi 01

Giàn Phơi 01

Mã: STAR- Q6

Giá: 850.000VNĐ

Giàn Phơi 02

Giàn Phơi 02

Mã: STAR- Q7

Giá: 990.000VNĐ

Giàn Phơi 03

Giàn Phơi 03

Mã: STAR- KS888B

Giá: 1.050.000VNĐ

Giàn Phơi 04

Giàn Phơi 04

Mã: ZY-926

Giá: 1.950.000VNĐ

Giàn Phơi 05

Giàn Phơi 05

Mã: STAR- KS250

Giá: 1.150.000VNĐ

Giàn Phơi 06

Giàn Phơi 06

Mã: GOLD-KG250

Giá: 1.250.000VNĐ

Giàn Phơi 07

Giàn Phơi 07

Mã: STAR- S007

Giá: 1.150.000VNĐ

Giàn Phơi 08

Giàn Phơi 08

Mã: STAR- KS304

Giá: 1.150.000VNĐ

Giàn Phơi 09

Giàn Phơi 09

Mã: STAR- S008

Giá: 1.050.000VNĐ

Giàn Phơi 10

Giàn Phơi 10

Mã: GOLD-KG200

Giá: 1.250.000VNĐ

Giàn Phơi 11

Giàn Phơi 11

Mã: STAR- KS525

Giá: 1.150.000VNĐ

Giàn Phơi 13

Giàn Phơi 13

Mã: STAR- KS100

Giá: 1.250.000VNĐ

Giàn Phơi 14

Giàn Phơi 14

Mã: ZY-928

Giá: 1.950.000VNĐ

Giàn Phơi 15

Giàn Phơi 15

Mã: GOLD-9999

Giá: 1.350.000VNĐ

Giàn Phơi 16

Giàn Phơi 16

Mã: GOLD-KG500

Giá: 1.250.000VNĐ

Giàn Phơi 17

Giàn Phơi 17

Mã: GOLD-KG750

Giá: 1.250.000VNĐ

Giàn Phơi 18

Giàn Phơi 18

Mã: STAR- KS750

Giá: 1.190.000VNĐ

Giàn Phơi 19

Giàn Phơi 19

Mã: STAR 999B

Giá: 1.190.000VNĐ

Giàn Phơi 20

Giàn Phơi 20

Mã: STAR- KS570

Giá: 1.150.000VNĐ

Giàn Phơi 21

Giàn Phơi 21

Mã: STAR 999A

Giá: 1.190.000VNĐ

Giàn Phơi 22

Giàn Phơi 22

Mã: GOLD-KG900

Giá: 1.400.000VNĐ

Giàn Phơi 23

Giàn Phơi 23

Mã: STAR- KS950

Giá: 1.190.000VNĐ

Giàn Phơi 24

Giàn Phơi 24

Mã: ZY-926

Giá: 1.350.000VNĐ